O systemie 

Aplikacja
Aplikacja została wykonana w oparciu o system WEBLIS, który jest zintegrowanym systemem bibliotecznym zrealizowanym na platformie WWW-ISIS. Aplikacja udostępnia zasoby informacyjne instytutu IBL. Może być przeszukiwana w trybie uproszczonym i zaawansowanym. Możliwe jest wyszukiwanie wg autora (w tym zbiorowego), wg tytułu, konferencji lub słów kluczowych. Pozostałe terminy wyszukiwawcze takie jak język dokumentu, rok publikacji itd., mogą być wykorzystane w celu dodatkowego poprawienia wyników wyszukiwawczych. 

WWW-ISIS

System WWW-ISIS jest kompletnym oprogramowaniem do budowy bazodanowych zastosowań internetowych zorientowanych na tekst. Dostęp do baz jest realizowany poprzez oprogramowanie API α-Isis. Oprogramowanie WWW-ISIS zostało stworzone wspólnie przez Instytut Inżynierii Informatycznej oraz CC Open Systems przy finansowym wsparciu FAO. Obecnie WWW-ISIS jest oprogramowaniem "open source", zaś bazująca na nim aplikacja WEBLIS jest udostępniana nieodpłatnie przez UNESCO. Polska wersja językowa jest udostępniana przez Instytut Inżynierii Informatycznej. 

Kontakt: icie@icie.com.pl